[Asas | Integrasi | Pengayaan]

Home


Aktiviti Pengayaan

AKTIVITI 1

xscience.jpg (89657 bytes)

PENYELESAIAN MASALAH KOLABORATIF MELALUI SOALAN PENYELIDIKAN

Soalan Penyelidikan A

Apakah fungsi air dalam badan?
Apakah berlaku kepada badan sekiranya berkurangan air?
Apakah kesan tekanan air ke atas ikan, kapal selam dan penyelam?
Apakah sumber-sumber air?

http://www.doulton.ca/

http://www.halcyon.com/jerryga/water.html

http://www.choate.edu/academicprograms/coursedescrip97-
98/WJastremski/Period7/ANovelly/Concepts_of_Pressure.html

http://www.fmdc.calpoly.edu/libarts/cslem/Wizdemo/3-ChapterF.html

http://sln.fi.edu/biosci/systems/circulation.html


Soalan Penyelidikan B

Adakah kaca dalam keadaan gas, keadaan pepejal atau keadaan cair?
Mengapakah bunyi air adalah paling kuat baik sebelum mencapai tahap didih?

http://www.cita.utoronto.ca/~armitage/glass.html

http://www.sc.mahidol.ac.th/noy/edu/genchem/liquid1/

http://www.astro.virginia.edu/~eww6n/TreasureTroves.html


Soalan A:

Jawapannya melibatkan konsep sains berikut:-

 1. Pemelarutan molekul dan Pelarut
 2. Pembawa
 3. Kepekatan/ Osmosis/Plasmolisis
 4. Membran hidup
 5. Darah/Hemolisis
 6. Hormon/Penyelarasan dalam Badan
 7. Hujan/Sungai/Laut/Mineral
 8. Tekanan air

Soalan B:

Jawapannya melibatkan konsep sains berikut:-

 1. Sususan zarah
 2. Proses perubahan keadaan jirim
 3. Penhasilan dan Pengkempisan buih air
 4. Pengaliran haba

Kaedah Pengendalian

Setiap sekolah yang mengambil bahagian perlu ada dua kumpulan.

Semua web site akan diberikan.

Setiap kumpulan di beri satu minggu untuk menulis laporan tentang hasil penyelesaian masalah yang dijalankan dan kemukakannya kepada guru pakar kami.

Jawapan setiap kumpulan boleh diteliti oleh kumpulan yang lain.

Satu sesi perbincangan di antara kumpulan sekolah berlainan melalui email tentang jawapan yang dikemukakan.

 

Aktiviti 2

Aktiviti 3