[Asas | Integrasi | Pengayaan]

Home


Aktiviti Pengayaan

AKTIVITI 3

xscience.jpg (89657 bytes)

ELEKTROLISIS

Tenaga elektrik ialah satu bentuk tenaga yang berupaya untuk melakukan perubahan kimia. Proses ini dipanggil elektrolisis.

Dalam aktiviti ini pelajar akan

 1. memberi definisi elektrolisis dan sel elektrolisis
 2. mereka bentuk dan melabel bahagian-bahagian sel elektrolisis
 3. meramalkan arah pengaliran semua ion dalam sel
 4. menulis formula tindak balas kimia yang berlaku
 5. menerangkan prinsip yang terlibat dalam penyaduran
 6. membina satu sel elektrolisis untuk menyadurkan sesuatu objek

Aktiviti

Setiap sekolah perlu ada sekurang-kurangnya empat kumpulan.

Setiap laporan mesti dikemukakan kepada guru pakar kami setiap minggu untuk penelitian oleh sekolah lain.

 1. pelajar perlu mengkaji dan menulis laporan tentang peranan ion dalam elektrolisis.(1 minggu)
 2. pelajar perlu membina sel elektrolisis dan menjalankan proses elektrolisis ke atas beberapa larutan akues (1 minggu)
 3. pelajar perlu membina satu sel elektrolisis untuk penyaduran. (1 minggu)
 4. pelajar perlu mengkaji dan menulis laporan tentang proses industri dalam penghasilan aluminium (1 minggu)

http://c.chem.ualberta.ca/~plambeck/che/p102/p02112.htm

http://library.advanced.org/3659/electrochem/electrolysis.html

http://www.chemistry.ucsc.edu/switkes/chem4b/ch11.html

http://tqd.advanced.org/3310/lographics/experiments/index.html


Strategi Penilaian Laporan

 1. Setiap laporan mesti ada gambar rajah yang berlabel lengkap.
 2. Setiap laporan mesti ada formula tindak balas yang lengkap
 3. Setiap laporan mesti ada perbincangan yang lengkap tentang peranan ion dalam proses elektrolisis yang dibincangkan
 

Aktiviti 1

Aktiviti 2