[Asas | Integrasi | Pengayaan]

Home


Aktiviti Pengayaan

AKTIVITI 2

xscience.jpg (89657 bytes)

PEMIKIRAN KRITIKAL

Soalan Pemikiran Kritikal A

Tahu tak apakah gen penyakit (disease genes)?

Mengapakah ia menjadi satu isu etik?

http://ccwf.cc.utexas.edu/~bogler/ecology/humangene.html

http://darwin.cshl.org/disease.html

http://www.gene.com/ae/AB/IE/Intro_The_Human_Genome.html

http://www.mccsc.edu/~jracy/A3231.html


Soalan Pemikiran Kritikal B

65 juta tahun dahulu kepupusan dinosaur berlaku.

Bolehkah kepupusan dinosaur diterangkan oleh kesan rumah hijau?

http://www.execpc.com/~maas/extinction/

http://www.zoomdinosaurs.com/subjects/dinosaurs/extinction/Other.html


Soalan A:

Jawapannya melibatkan konsep sains berikut:-

  1. Konsep kromosom/makromolekul DNA
  2. Konsep gen
  3. Mutasi Gen
  4. Turutan Gen
  5. Kesihatan/Penyakit berkaitan genetik

Soalan B:

Jawapannya melibatkan konsep sains berikut:-

  1. Kesimbangan Alam
  2. Karnivor
  3. Herbivor
  4. Kitaran semula jadi

 

Kaedah Pengendalian

Sesi ini tiada jawapan yang betul atau salah.

Setiap sekolah yang mengambil bahagian perlu ada dua kumpulan.

Semua web site akan diberikan.

Setiap kumpulan di beri satu minggu untuk menulis laporan tentang hasil penyelesaian masalah yang dijalankan dan kemukakannya kepada guru pakar kami.

Jawapan setiap kumpulan boleh diteliti oleh kumpulan yang lain.

 

Aktiviti 1

Aktiviti 3