[Asas | Integrasi | Pengayaan]

Home


Proses Sains

Pemerhatian

xscience.jpg (89657 bytes)

Proses pemerhatian melibatkan penggunaan satu atau lebih daripada pancaindera kita dalam persepsi ciri-ciri sesuatu objek atau sesuatu perkara yang sedang berlaku; pemerhatian boleh dibuat secara langsung dengan pancaindera atau pun secara tidak langsung melalui peralatan sains.

AKTIVITI A

Anda dikehendaki memerhati ciri-ciri empat kumpulan vertebrata. Klik ke tapak web di bawah. Perhatikan haiwan-haiwan tersebut. Senaraikan dua perbezaan dan dua persamaan. Bincangkan jawapan anda bersama guru, kemudian hantarkan jawapan anda kepada guru pakar kami.

  • Ikan

http://www.badgerstate.com/cgi-bin/fishpic.cgi?/fresh/
trichogaster_trichopterus.jpg&Trichogaster+trichopterus

  • Burung

http://weber.u.washington.edu/~dvictor/B_pelican.jpg

  • Amfibia

http://ftp.sunet.se/ftp/pub/pictures/animals/frogs/Frog.GIF

  • Mamalia

http://ftp.sunet.se/ftp/pub/pictures/animals/big_cats/lions/lion.gif