[Asas | Integrasi | Pengayaan]

Home


Proses Sains

Membuat ramalan

xscience.jpg (89657 bytes)

Ramalan adalah berasaskan pemerhatian, pengukuran serta inferens tentang perhubungan di antara pembolehubah; Ramalan adalah spekulasi; Ramalan adalah cadangan apakah yang mungkin berlaku.

AKTIVITI A

Anda dikehendaki menjalankan aktiviti berikut dalam kumpulan masing-masing. Pada akhir aktiviti satu ramalan perlu dikemukakan oleh satu kelas dan dihantar kepada guru pakar kami.. Kemudian keputusan dapat dibandingkan di antara sekolah.

 1. Mula-mula anda dikehendaki menerokai tapak web berikut:-
 2. http://www.gene.com/ae/AB/BC/Gregor_Mendel.html

  http://encarta.msn.com/index/concise/0vol16/02a8a000.asp

 3. Kemudian bincang dengan guru tentang Hukum Mendel I dan II. Anda boleh seterusnya menerokai tapak web berikut:-
 4. http://www.netspace.org/MendelWeb/

 5. Cuba beberapa soalan dalam tap web ini:-
 6. http://www.ben2.ucla.edu/~vpalchev/chapter1.htm

  http://www.ben2.ucla.edu/~vpalchev/chapter2.htm

 7. Bincangan jawapan anda dengan guru anda.

 8. Akhirnya cuba ramalkan yang berikut:-
 1. Thallassaemia adalah penyakit dengan hemoglobin tidak normal. Penyakit ini melibatkan satu pasangan alel sahaja. Sepasang suami isteri dengan hemoglobin normal mempunyai tiga orang anak. Anak yang ketiga mengidap Thallassaemia, tetapi dua anak yang lain adalah normal. Kalau mereka mempunyai anak yang keempat, ramalkan peluang anak ini mengidap penyakit.
 2. Seorang lelaki mempunyai kumpulan darah AB. Dia berkahwin dengan seorang perempuan yang jenis darahnya ialah O. Ramalkan kemungkinan jenis darah anak-anak mereka.

 

(Sila sertakan rajah-rajah genetik)