[Asas | Integrasi | Pengayaan]

Home


Proses Sains

Menggunakan nombor

xscience.jpg (89657 bytes)

Proses ini diperlukan untuk membuat pengukuran atau membuat perbandingan serta untuk menyusunkan objek.

AKTIVITI A

Anda dikehendaki menggunakan nombor untuk membandingkan saiz di antara objek-objek yang diberikan. Klik ke tapak web di bawah. Baca dan memahami isi kandungan tapak web tersebut. Tulis dengan menggunakan nombor apa yang anda faham tentang saiz kedua-dua objek itu. Bincangkan jawapan anda bersama guru, kemudian hantarkan jawapan anda kepada guru pakar kami.