[Asas | Integrasi | Pengayaan]

Home


Proses Sains

Berkomunikasi

xscience.jpg (89657 bytes)

Proses ini melibatkan perpindahan data; data boleh dipindahkan melalui percakapan, penulisan, graf, rajah, lukisan, peta atau formula; kemahiran seperti menyoal, berbincang, memberi penerangan juga adalah kemahiran berkomunikasi.


AKTIVITI A

Anda dikehendaki menulis satu penerangan ringkas tentang resapan. Sila klik tapak web di bawah untuk mendapat maklumat lanjut. Bincang dengan guru anda, kemudian hantarkan jawapan anda kepada guru pakar kami.

http://www.eng.vt.edu/eng/materials/classes/MSE2034_NoteBook/
MSE2034_kriz_NoteBook/diffusion/diffintro.html


AKTIVITI B

Sila lukis satu graf daripada data jarak min planet-planet sistem solar kita, dengan matahari yang didapati dalam tapak web yang diberikan di bawah. Bincang jawapan anda dengan guru, kemudian hantarkan jawapan anda kepada guru pakar kami.

http://ceps.nasm.edu:2020/ETP/SOLARSYSTEM/PLANETDATA.htmlr


AKTIVITI C

Apakah formula perhubungan jisim – tenaga Albert Einstein? Sila tulis dahulu dan memberi keterangan tentang perhubungan ini. Bincanglah dengan guru anda. Kemudian sila klik tapak web yang diberikan.

http://www.eb.com/cgi-bin/g?keywords=
Einstein%27s%20mass%2denergy%20relation

http://www.sofitec.lu/misc/einstein.htm